13 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธพิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ (ม.อ.) คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานโครงการฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ “99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พล.อ.เปรม

 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ การจัดงานวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นต้น