สงขลา – มท.2 ร่วมติดตามองคมนตรี สำรวจพื้นที่ความเสียหายป่าพรุเสม็ด ทุ่งยางนกออก พร้อมรับฟังและนำเสนอแนวทางการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

บ่ายวันนี้ 10 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตาม พลเอกเฉลิมชัย สิทธสาท องคมนตรี ผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่ และคณะ เดินทางโดยเฮริคอปเตอร์ของกองทัพบก ไปยังพื้นที่เหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ด ทุ่งยางนกออก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายทางอากาศ และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ได้ร่วมนำเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระยะยาว ต่อที่ประชุม