วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.09 น.เทศบาลเมืองสะเดา ร่วมกับมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา จัดพิธีปฐมฤกษ์ตอกเสามงคล 28 ฐาน อาคารจำลองเจดีย์พุทธคยา พิธียกเสาเอก พิธีเททองหล่อองค์พระพุทธนิมิตพิชิตมาร พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม

โดยนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดาประธานดำเนินการจัดพิธี กล่าวต้อนรับ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวสนับสนุนโครงการ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจัหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดยท่านประธานในพิธี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดโครงการ โดยมีองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ณ พุทธอุทยานเขาเล่ สะเดา