สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา (สธวท.) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี และพิธีมอบทุนการศึกษาวันแม่ต่อเนื่อง ประจำปี 2562 แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

โดยมี นางพิณรัตน์ เยาว์มณีรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวดีวรรณ จันทรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สมาชิกสมาคมฯ นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม Event Hall ชั้น B ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางพิณรัตน์ เยาว์มณีรัตน์ เผยว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา (สธวท.สงขลา) องค์กรสมาชิกสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และจัดโครงการมอบทุนการศึกษาวันแม่ต่อเนื่อง มากกว่า 40 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีขวัญและกําลังใจและตระหนักถึงความสําคัญของวันแม่ ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากการจัดงานรวมพลังสตรี ฉลอง 45 ปี สธวท.สงขลา และผู้มีจิตศรัทธา

โดยในครั้งนี้ มอบทุนเป็นจํานวน 133 ทุน เป็นเงิน 207,500 บาท รวมทั้งบุตรธิดาของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่าย รามคําแหง อ.เมือง จ.สงขลา จํานวน 12 ทุน มูลค่า 18,000 บาท