สงขลา – “ฟู้ดทรัค” เทรนด์การขายอาหารเครื่องดื่มผ่านรถติดล้อที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มุ่งติดปีกผู้ประกอบการ หนุนยกระดับสู่มาตรฐาน

8 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค “Why! FoodTruck@หาดใหญ่” โดยมี นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมกว่า 60 คน

นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ เผยว่า อุตสาหกรรมร้านจำหน่ายสินค้าบนรถ หรือ Food Truck เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่หันมาเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือแวะทานระหว่างทางมากขึ้น

ขณะเดียวกันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากข้อมูลพบว่าในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยสูงถึง 38.27 ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2.01 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.63% จากปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด 3 อันดับแรกใช้ไปกับที่พัก สินค้าและของฝาก และอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียง ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสำหรับการทำธุรกิจและการท่องเที่ยว จากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา ระบุว่าในปี 2559 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน หรือ Visitor ในจังหวัดสงขลากว่า 6.6 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 54.33 ล้านบาท โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อของภายในจังหวัดสงขลากันอย่างเนืองแน่น 

การทำธุรกิจ Food Truck ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการจำหน่ายอาหารที่สด สะอาด และอร่อยเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องมีองค์ความรู้ที่เหมาะสม อาทิ การทำอาหารที่ถูกสุขลักษณะ องค์ความรู้ด้านการตลาด รวมถึงรถ Food Truck ต้องได้มาตรฐาน

ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม Food Truck อย่างรอบด้าน ประกอบด้วย การสนับสนุนให้เกิด Food Truck ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม, การพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ Food Truck ให้เข้มแข็ง ตามบันได 5 ขั้น ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการขยายกิจการ, การพัฒนา SMART 4 Food Truck ในส่วนสำคัญต่าง ๆ 4 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานคนที่ทำอาหาร มาตรฐานของครัว มาตรฐานของตัวรถฟู้ดทรัค และมาตรฐานตลาดที่เป็นทั้งตัวตลาดและการจัดการและการตลาด

“กิจกรรมสร้างความตระหนักโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคในวันนี้ เป็นเพียงบันไดขั้นแรกในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม Food Truck ในสงขลาและใกล้เคียงเท่านั้น หลังจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จะยังคงส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง”นายประสาทสุข กล่าว