เตรียมจัด งานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ( วศ มศว มทษ. ) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ.

มหาวิทยาลัยทักษิณเตรีมจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. เตรียมงานยิ่งใหญ่พบกันแน่นอน 23 สิงหาคม 2562 นี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ร่วมแถลงข่าว งานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ( วศ มศว มทษ. ) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. ผู้เข้าร่วมงานและแขกผู้มีเกีรยติทุกท่าน


มหาวิทยาลัยทักษิณ วศ มศว มทษ. ครบรอบสถาปนา 50 ปีในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงกำหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี 2561-2562 เนื่องในโอกาสนี้ มูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ชุมชน นิสิต บุคลากร รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต
มูลนิธิมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงกำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้าชาว วศ มศว มทษ. ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมทั้งจัดให้มีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต โดยมีกิจกรรม 1. พิธีทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และพิธีเจิมป้ายอาคารหอเปรมดนตรีโดยพระครูสุเทพ ธรรมโชติ (พ่อท่านอิ้น ธมมโชโต) ณ อาคารหอเปรมดนตรี

2. รับชมขบวนพาเหรดองค์กรนิสิตเคลื่อนเข้าสู่สนามฟุตบอลเวลา 14.45 น. และรับชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม ALL Star ช่อง 3 พบกับ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

3. งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า วศ มศว มทษ. ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รับชุดการแสดง ความเป็นมาและความภาคภูมิใจแห่ง วศ มศว มทษ. โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมบันเทิงโดยทีมดาราช่อง 3 รับชมคอนเสิร์ตจากศิษย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ วง psu Brand และการแสดงหนังตะลุงคน

สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเน้นธีม 3 Road for our future เพื่อร่วมกันระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และความเป็นรากเหง้าที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยทักษิณมากกว่า 50 ปี
ปฐมบทรากฐานแรกของมหาวิทยาลัยทักษิณ คือวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพื้นที่ภาคใต้ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา จึงกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ