8 สิงหาคม  ‘วันแมวโลก’

วันนี้! วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ได้ประกาศให้เป็น ‘วันแมวโลก’ หรือ World Cat Day โดยกองทุนสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ IFAW ซึ่งได้มีการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2002  เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแมว

ในหลายประเทศให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมาก ให้ประชาชนมีการรับอุปการะแมว นำอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ไปให้กับแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือแม้กระทั่งรับแมวไปเลี้ยง จากบ้านพักพิงสัตว์ ซึ่งบ่อยบางครั้งบ้านพักพิงสัตว์เหล่านี้จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบ้านพักพิงสัตว์ไปด้วย เช่น การขายของที่ระลึก หรือเป็นการทำบุญ เป็นต้น

“แมว” ถือได้ว่าสัตว์เก่าแก่ดึกดำบรรพ์และมีอยู่ในทุกทวีปถือกำเนิดขึ้นกว่า 50 ล้านปีมาแล้ว นอกจากนี้แมวยังเป็นสัตว์ที่ผู้คนมักชอบโยงกับสิ่งลี้ลับและมีพลังอำนาจพิเศษจากเนื่องจากดวงตาอันลึกลับ นิสัย บุคลิกที่คาดเดายากของมัน ถึงขนาดที่ชาวอียิปต์นับถือแมวเป็นสัตว์เทพเจ้า ยกให้เป็นเทวีบัสเตต ซึ่งมีตัวเป็นคน แต่มีหัวเป็นแมว ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก และความอุดมสมบูรณ์

ข้อมูลจาก: tnnthailand

ภาพจาก: prestigeanimalhospital