ผู้ว่าวีรนันทน์​ เร่งประชุมด่วนแก้ไขปัญหาและหาแนวทางแก้ไขหมอกควันแผ่ปกคลุมในพื้นทีจังหวัดสงขลา

ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมโครกรัม จากเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ในเขตพื้นอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลายังไม่เกินค่ามาตรฐาน ผู้ว่าราชการจ.สงขลาเตือนขอให้ประชาชนระวังสุขภาพ พร้อมระดมทุกหน่วยงานออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันอย่างเร่งด่วน

จากที่ได้เกิดสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา วันนี้มีหมอกควันได้แผ่ปกคลุมเข้าเขตอำเภอเมือง สิงหนคร บางกล่ำ รัตภูมิ หาดใหญ่ และควนเนียง

จากการตรวจปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา พบว่าอยู่ในระดับที่ 34 ไม่โครกรัม ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดคือ 50 ไมโครกรัม อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแจกหน้ากากอนามัย ในพื้นที่เสี่ยง โดยสามารถไปรับหน้ากากอนามัยได้ที่สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน และขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง สิงหนคร หาดใหญ่ บางกล่ำ รัตภูมิและควนเนียง งดทำกิจกรรม ออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก ให้สังเกตอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการไอ มีน้ำมูก หายใจติดขัด หรือมีอาการทางผิวหนังมีผื่นคัน ควรรีบพบแพทย์ หรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน และให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่มีปัญหาโรคหอบ หืด เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยติดตียง อย่างใกล้ชิด
คาดว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ และ การแพร่กระจายของหมอกควันจะดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดสงขลา