วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุม รัตน์โกสินธุ์ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย ผ้าพันคอ จิตอาสา พระราชทานฯ แก่ประชาชนที่สมัครในรุ่นที่ผ่านมา

และเปิดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภออำเภอสทิงพระรุ่นต่อไป โดยบรรยากาศการรับสมัครจิตอาสา พระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำอำเภอสทิงพระตลอดทั้งวันเนื่องแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชน นักเรียนยืนต่อแถวเข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานฯ โดยทางอำเภอสทิงพระได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางมาลงทะเบียนอย่างเต็มที่

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน