วันนี้ 4 สิงหาคม 2562 ที่ ม.9 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด จุดแบ่งปันบี 100 ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล แห่งแรกของจังหวัดสงขลา โดยมี ว่าตรีร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง นายพยม พรมเพชร ส.ส. เขต 3 จังหวัดสงขลา นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.เขต 7 สงขลา นายสฤษพงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพลังเพื่อสังคมสงขลา เข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้สถานีเชื้อเพลิงจุดแบ่งปันและกระจายน้ำมันกลุ่มบี 100 สงขลา ภายใต้การบริหารในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสถานีเชื้อเพลิงไบโอดีเซลแห่งแรกของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการแสวงหาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรมาทดแทนพลังงานหลักที่มีอยู่

จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานและต่อยอดผลงานวิจัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลจากปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอคลองหอยโข่งและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า จุดกระจายน้ำมันไบโอดีเซลบี 100 เป็นการตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร และตอบสนองเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องขอชื่นชมที่ทุกคนที่มีความสามัคคีช่วยกันสร้างกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนขึ้นเพื่อสานต่อรอยเท้าพ่อ และสานต่อสิ่งที่พ่อทำเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป

นายสุชาติ บำรุง เจ้าของรถผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล กล่าวว่า ใช้น้ำมันไบโอดีเซลมาระยะหนึ่งแล้ว รู้สึกมั่นใจเนื่องจาก เครื่องยนต์เดินเรียบเป็นปกติ ไม่มีควันดำ และราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลจากปั๊มทั่วไปซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากน้ำมันไบโอดีเซลบี 100 ราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปประมาณลิตรละ 4 บาท

ขณะที่ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่หัวหน้าคณะทำงานการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ชาวอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ลุกขึ้นมาร่วมกันที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ด้วยการมั่นใจและรณรงค์ใช้น้ำมันเชื้องเพลิง บี 100 ซึ่งต้องได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลเนื่องจากเป็น เป็นกุญแจสำคัญ ในการแก้ปัญหาราคาปาล์ม ซึ่งนโยบายของพรรค เบื้องต้นจะดำเนินการแก้กฎหมายซึ่งมีอีกหลายมาตราทียังเอาเปรียบพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์ม