“สรวิศ จันทร์แท่น” ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยฯมุ่งให้สมาพันธ์ฯ เป็นที่พึ่งของ SMEs คนตัวเล็กทุกมิติ ปักธงหนุนชุมชนเข้มแข็ง-เสริมความรู้เกษตรกร

นายสรวิศ จันทร์แท่น ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ เผยว่า บทบาทสำคัญของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงาน 3 ส่วนพร้อม ๆ กันคือ การให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาดและเงินทุน โดยเชื่อมโยงทั้ง 3 เรื่องไปยัง 23 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีสมาชิกผู้ประกอบการกว่า 300 คน มุ่งส่งเสริมใน 2 เรื่องหลัก คือ 1. การค้าปลีก ส่งเสริมร้านค้าชุมชน ให้คำแนะนำการตลาด การทำบัญชี ซึ่งนำร่องพัฒนาร้านค้าชุมชนที่อำเภอทุ่งสง ให้มีเกิดความเข้มแข็ง ตระหนักให้คนในชุมชนอุดหนุนร้านค้าชุมชน ส่งผลให้ร้านค้ามีกำไรมากยิ่งขึ้น

และ 2. การเกษตร พัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในปีนี้วางแผนในการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเกษตรหันมาปลูกโกโก้ ทางออกของเกษตรกรที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องโค่นสวนยาง และผลผลิตเก็บได้ทั้งปี

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน ศึกษาเก็บข้อมูลรวบรวมสายพันธุ์โกโก้ที่ดี ศึกษาการตลาดทุกขั้นตอน เตรียมจัดงานใหญ่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยจะเชิญสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั้งภาคใต้มาร่วมงานด้วย

“ในฐานะประธานสมาพันธ์ฯ ผมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก โดยหยิบยกการส่งเสริมแต่ละเรื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผมเข้ามาบริหารดูแล SMEs คนตัวเล็ก 2 สมัย โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนให้สำเร็จทีละเรื่อง ทำทุกมิติ แต่ให้เป็นรูปธรรม หลังจากนั้นองค์กรจะเกิดความเข้มแข็ง”