มหาวิทยาลัยทักษิณ ขานรับ “ผู้ว่าฯ วีรนันทน์” ผสานความร่วมมือดึงศักยภาพขับเคลื่อน 12 วาระสงขลา“รศ.เกษม” เผยเล็งเปิดหลักสูตรการศึกษาที่ไม่รับปริญญา Non-Degree เปิดโอกาสบุคคลทุกช่วงวัย

22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อน 12 วาระสงขลา เพื่อก้าว สู่ “สงขลาเมืองแห่งความสุข”

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อน 12 วาระสงขลา โดยมุ่งเน้นการดึงเอาศักยภาพที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ โดยเฉพาะจุดเด่นของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

โดยวิธีการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสนับสนุนและข่วยเหลือองค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะชุมชนในลักษณะของเวทีประชาชนในการสนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อน 12 วาระสงขลาสู่สงขลาเมืองแห่งความสุข ซึ่งจะมีการหารือและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งในอนาคต

รศ.เกษม กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังดำเนินการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า การศึกษาที่ไม่รับปริญญา Non-Degree หลักสูตรศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระบบ ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ เข้าถึงคนทุกช่วงวัยเข้ามาศึกษารายวิชาที่เปิดสอนได้ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เพิ่มพูนความรู้ สามารถนำไปพัฒนาการทำงานหรือเพิ่มความรอบรู้ได้ และเรียนจบก็จะได้ใประกาศนียบัตร