การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในห่วงเวลาอีก 6-7 เดือนหลังจากนี้ ทำให้หลายๆพื้นที่ขณะนี้ นักการเมืองท้องถิ่นต่างออกเดินหาเสียงเก็บคะแนนล่วงหน้า ระฆังดังขึ้นเมื่อไหร่ ก็เดินหน้า
กันทันที

เช่นเดียวกับที่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลาการเลือกตั้ง “นายก อบต. วัดจันทร์” ที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะนี้ “ณัฐกิตติ์ ทองเมือง” หรือ “พี่หยิก” อายุ 55 ปีนักกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ที่คลุกคลีอยู่กับการเมือง
ท้องถิ่นตำบลวัดจันทร์ มากว่า 20 ปี ผ่านประสบการณ์การเมืองในตำแหน่ง “ประธานสภาอบต.วัดจันทร์” 2 สมัย, คณะทำงานกองทุนทางสังคม จ.สงขลา, ผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ อบต. จ.สงขลา

ด้วยบุคลิกที่สุภาพอ่อนน้อมและความไม่ย้อท้อต่อการทำการรับใช้สังคม ของ “ณัฐกิตติ์” กลายเป็นจุดเด่น “ภาพคนกลาง” ที่คอยประสานได้ทุกฝ่าย ในพื้นที่ๆ หลายฝ่ายมองว่า “ขัดแย้ง” จนทำ ให้หลายๆ ฝ่ายและชาวบ้านยอมรับถึงความตั้งใจและเชื่อมั่นว่า “ณัฐกิตติ์” จะเป็นจุดเปลี่ยนการพัฒนา ต.วัดจันทร์และทำให้ความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น อบต.วัดจันทร์คลี่คลายลงมากขึ้น “ไม่ยิงกันไปยิงกันมา” เหมือนอย่างการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

นายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานการเมืองคือ การช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพื้น ที่ท้องถิ่นของตนเอง ที่อยากจะขอทำเพียงมีใจอยากทำให้บ้านเกิดของตนเองดีขึ้น ช่องทางหนึ่งคือ
การอาสาเป็นตัวแทน เพื่อเข้าไปทำงานในท้องถิ่นและขับเคลื่อน โดยสภาท้องถิ่น