คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ผนึกกำลังเตรียมจัดงานใหญ่24 สิงหา 3 เส้นทางวิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพร้อมทำบุญตักบาตร แปรอักษร และคอนเสิร์ตจุดกระแสแสดงพลังสร้างประวัติศาสตร์เชิดชูคนดีของแผ่นดิน “ป๋าเปรม” รายได้สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่ดี แสดงถึงพลังของชาวสงขลาที่เชิดชูเกียรติระลึกถึงความดีของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษและมีโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว นั่นคือ การก่อสร้างศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดี

 

ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีการวางแผนและร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงาน เนื่องจากจัดหลายกิจกรรมพร้อมกันในวันเดียว อาจจะส่งผลกระทบกับผู้สัญจรหรือใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้กิจกรรมสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ตนพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน

 

การวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งจะเป็นการวิ่งรวมใจของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งเป็น 3 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 จากอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์-สวนประวัติศาสตร์ฯ, เส้นทางที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ–สวนประวัติศาสตร์ฯ และเส้นทางที่ 3 บ้านติณสูลานนท์ ฝั่ง อ.สิงหนคร-สวนประวัติศาสตร์ฯ ซึ่งไม่มีการเก็บค่าสมัคร โดยผู้มาร่วมวิ่งแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ

การแปรอักษร คำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จำนวนเกือบ 3,000 คน พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงของพลเอกเปรม ที่ท่านได้แต่งไว้ และปิดท้ายด้วยการยืนไว้อาลัย 99 วินาที จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่