สงขลา – ผวจ. สงขลา นำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2562

วันนี้ (28 ก.ค. 62) ณ หอประชุมเปรม 100 ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวสงขลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยในพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถวายความเคารพและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้หลังพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ที่มาข่าว-ภาพ : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด ชัยธวัช มากมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา