เท่าทันเทคโนโลยี – มีความรู้การแพทย์เฉพาะพื้นที่! “หมอเพชรดาว” แนะ ปรับหลักสูตรเสริมแกร่ง อสม. พร้อมหนุนตั้งศูนย์ข้อมูลสาธารณสุข บูรณาการงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัล

แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นพูดในประเด็นเรื่องสาธารณสุข ระบุว่า ในนโยบายของรัฐบาล ข้อ 9.3 ได้ระบุเป้าหมาย ให้ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ข้อมูลปัจจุบัน ประเทศไทยมี อสม. 1.03 ล้านคน ถารกิจหลักคือแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี เต็มที่งานบริการ ประสานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทพตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทุ่มเทเสียสละ

ตนคุ้นเคยกับ อสม.ตั้งแต่รับราชการมา 17 ปี เห็น อสม.มีความสุขกับงานที่ทำ ตั้งแต่ยังเป็นอาสาสมัคร ไปจนมีการรับค่าตอบแทน เริ่มจาก 600 บาทต่อเดือน เมื่อปี 52 ปัจจุบันปรับเพิ่มเป็น 1 พันบาทต่อเดือน สำหรับนโยบายของพรรคถูมิใจไทย โดยฑาะด้านสาธารณสุขคือการสร้างนำซ่อม และส่วนที่จะเข้าไปสร้างสุขภาพของคนไทยคือ อสม.

จากนี้ อสม.ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น การฝึกอบรมแต่เดิม ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้ อสม.รู้จักใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร รู้จักการรักษาพยาบาลตามแต่ละพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบ อสม.ต้องทำแผลเป็น บำบัดความเครียดให้ประชาชนได้ นอกจากนั้น อสม.ต้องรู้จักพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่น อันจะเป็นการลดรายจ่าย อสม.ต้องยกรับเป็นด่านหน้าสุขภาพ เติมเต็มช่องโหว่ในระบบสาธารณสุขไทย

“นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีศูนย์ข้อมูลสุขภาพคนไทย นำข้อมูลเรื่องสุขภาพของประชาชนมารวมกัน และต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน”