เริ่มแล้ว World HAPEX 2019 หนุนไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาล

สถาบันฮาลาล ม.อ. ปลุกกระแสฮาลาลนวัติวิถี หวังเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก จัดงาน World HAPEX 2019 หนุนไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาล

วันที่ 25 กรกฏาคม เวลา 14.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 World HAPEX 2019” โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร. ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน และสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง


ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า “ด้วยจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีจำนวนสูงถึงกว่า 2.14 พันล้านคน จึงทำให้อุตสาหกรรมฮาลาลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกรายใหญ่ของโลก จึงนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารฮาลาล ทั้งที่เป็นสินค้าเกษตรขั้นต้น รวมถึงสินค้าแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปที่สำคัญของโลก ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทย ที่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ พัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลนวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก”

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการแสดงสินค้า และบริการฮาลาลจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 คูหา ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมไปถึงบริการด้านฮาลาล, กิจกรรมบรรยาย และประชุมสัมมนา อาทิ การเสวนา หัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือแพทย์ฮาลาล” , การเสวนา หัวข้อ “การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดประชุมและแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม”, การบรรยายเรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ตลาดฮาลาล” การเสวนา หัวข้อ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทผู้ประกอบการฮาลาล” , การสัมมนา “Halal Money Day” การเสวนาในหัวข้อ “การเลี้ยงแพะจากนวัตวิถีฮาลาลสู่ตลาดโลก”

การปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลนวัติวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก” โดยคุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในช่วงพิธีเปิดงาน, กิจกรรมเสวนาพหุวัฒนธรรม หัวข้อ “ความงดงาม มิตรภาพ และโลกของเรา” การบรรยายธรรมในหัวข้อ “เปิดโลกฮาลาล กับ อ. ไพศาล” หัวข้อ “ปอเนาะวิถีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” และหัวข้อ “วิถีแห่งความสุข” , กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของทั้งผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นอกจากนั้นยังมีการแข่งขัน World HAPEX Top Chef 2019, การแข่งขัน World HAPEX Tea Tarik Youth Champion 2019 ชาชักชิงแชมป์เยาวชน, การแข่งขัน World HAPEX Coffee Signature Drink 2019 , และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งเมื่อซื้อสินค้าและบริการภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำทุกวัน พร้อมของรางวัลต่างๆอีกมากมาย

โดยงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 World HAPEX 2019 จะให้เปิดผู้สนใจเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆได้ทาง halalinst.psu.ac.th/hapex Facebook : World HAPEX หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9292