บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายศักดิ์ชัย อมรศักดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 27 จำนวน 720,000 บาท ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยมีเยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม

เดินทางมาถึงปีที่ 27 แล้วกับโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน  (Marine Ecology Summer Course)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อปั้นเยาวชนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยเชฟรอนได้มอบงบประมาณ 720,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยมีเยาวชน 30 คน จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม

ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ  อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ประสานงานโครงการ  กล่าวว่า ในปีนี้เราปรับการเรียนเน้นการตระหนักการใช้ทรัพยากร โดยเน้นเรื่องพฤติกรรม การปฏิบัติบางอย่างที่จะทำให้นักศึกษาได้ซึมซับความตระหนักในการใช้ทรัพยากร  ซึ่งทางเชฟรอนสนับสนุนถุงใส่ของ กล่องข้าว กระบอกน้ำ ทำให้ปีนี้ขยะจำพวกพลาสติกจะลดลงเยอะมาก  ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาร่วมจัดความรู้ในเชิงวิชาการ ทำให้น้อง ๆ ที่เข้าค่ายได้เรียนรู้การทำโครงการวิจัย และเทคนิคการนำเสนอว่าทำอย่างไรถึงจะให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการนำเสนอ

และสำหรับปีหน้าจะขยายการเปิดรับนักศึกษาวิศวะสิ่งแวดล้อม กับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม  เพราะประเด็นสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้นไม่สามารถแก้ได้โดยศาสตร์เดียว ต้องบูรณาการความรู้แนวปฏิบัติของศาสตร์ต่างๆ หลายด้านมาใช้เพื่อสามารถแก้ไขในปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน นางสาวรัตนากร โชติกะ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงที่มาของการได้มาร่วมค่ายในครั้งนี้ว่า รู้จักค่าย Marine Ecology Summer Course จากรุ่นพี่ที่ภาคแนะนำมา หลังจากได้คุยกับรุ่นพี่และหาข้อมูลเกี่ยวกับค่ายครั้งที่ผ่านมา จึงรู้สึกสนใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วม ส่วนตัวแม้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านอยู่ติดทะเล แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับทะเลอย่างจริงจังเลย

ทั้งนี้ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนจุดประกายฝัน ปั้นนักวิทย์แห่งท้องทะเลไทยมาแล้วถึง 810 คน ซึ่งหลายคนได้เติบโตเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างหลากหลายด้วยสำนึกร่วมในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายทางด้านสังคมของบริษัทเชฟรอน ที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง