เราต้องการคุณ !!!!

ฝ่ายขาย-การตลาด

มีทักษะในการเจรจา ละเอียดรอบคอบ

มีความสามารถในการขาย/มนุษย์สัมพันธ์ดี

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

มีความสามารถด้าน E-Marketing

คนรุ่นใหม่ คุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์

ปฏิภาณไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ ริเริ่มสร้างสรรค์

มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ 074-368522-3 , 086-4842596

หรือส่งใบสมัครได้ที่ md.songkhlatoday@gmail.com