ที่รัฐสภา Tot แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย พร้อมกับสมาชิก ส.ส.เขตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ อาทิ นายอับดุลบาซิม อาบู ส.ส.ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย, นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา พรรค พปชร., นายวัชระ ยะวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส พรรค พปชร. ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนมาตรการด้านความมมั่นคง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในพื้นที่ เนื้อความในเอกสาร ความว่า

จากกรณีเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปฏิบัติการการปิดล้อม ตรวจค้น และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งมักจะมีข้อร้องเรียนมาโดยตลอดว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

กระทั่งล่าสุด กรณีการนำตัวนายอับดุลเลาะ อีซอมซอประชาชนในพื้นที่ตำบลตะบึงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปกักไว้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จนต่อมาปรากฏเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวนายอับดุลเลาะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี และถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ทราบโดยทั่วกันนั้น

ส่งผลกระทบและทำให้เกิดความแคลงใจของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษว่ามีการปฏิบัติการที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ซึ่งความคลางแคลงใจดังกล่าว กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้เป็นเหตุผลในการก่อเหตุ ดังนั้น ในฐานะสภาผู้แทนราษฎรจึงมี ข้อเสนอต่อฝ่ายความมั่นคงเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

  1. ขอให้พิจารณายกเลิกการใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยขอให้พิจารณานำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรมาใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้หนุนเสริมการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
  3. เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวว่าตลอดระยะเวลาการควบคุมตัวไม่มีกรณีการกระทำที่ละเมิดสิทธิใดๆในการกักตัวและควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ของผู้ถูกกักตัวหรือควบคุมตัวตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) โดยให้ผู้ถูกกักตัวหรือควบคุมตัวให้ความยินยอมโดยสมัครใจซึ่งปัจจุบันนี้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เฉพาะช่วงที่ซักถามและมีการรับสารภาพหรือการนำตัวไปสถานที่ต่างๆประกอบคำรับสารภาพเท่านั้น
  4. กรณีมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการควบคุมตัวบุคคลตาม พรก. ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวบุคคลที่ถูกควบคุมไปศาลด้วยเพื่อให้ศาลได้ไต่สวนผู้ถูกควบคุมตัวก่อนพิจารณาออกหมายควบคุม
  5. การตรวจร่างกายของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยควรดำเนินการโดยแพทย์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนทั่วไป
  6. ยุติการจัดเก็บดีเอ็นเอของประชาชนที่ไม่สมัครใจและขอให้ทำลายดีเอ็นเอและฐานข้อมูลดีเอ็นเอของประชาชนตำบลบ้านแหรอำเภอธารโตจังหวัดยะลาที่ถูกเจ้าหน้าที่จัดเก็บโดยไม่สมัครใจเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
  7. จากกรณีการบาดเจ็บของนายอับดุลเลาะอีซอมูซอซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่นั้นฝ่ายความมั่นคงจะต้องเปิดโอกาสให้มีการรักษาตัวผู้เสียหายโดยแพทย์อย่างเป็นอิสระให้ความเป็นธรรมแก่นายอับดุลเลาะและครอบครัวอย่างสุจริตและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อเจ้าหน้าที่และรัฐบาล
  8. ขอให้รัฐบาลทบทวนและพิจารณาเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้ในประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันคืออนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีและขอให้รัฐบาลดำเนินการส่งมอบสัตยาบันสารให้กับเลขาธิการสหประชาชาติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับที่ประเทศไทยได้ลงนามแล้วแต่ยังไม่มีการมอบสารสัตยาบัน