สงขลา : ครม.อนุมัติ 1.8 หมื่นล้านบาท ช่วยชาวสวนยางเร่งด่วน จ่ายไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอมาตรการช่วยเหลือช่วยสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางภายใต้วงเงิน 18,604.95 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในจำนวนนี้ให้แบ่งจ่ายกับเจ้าของสวน 1,100 บาท หรือร้อยละ 60 ของเงินชดเชยเพื่อช่วยยางพาราตกต่ำ คนกรีด 700 บาท หรือสัดส่วนร้อยละ 40 ของเงินจ่ายยางพาราตกต่ำ

ขณะเดียวกันให้ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล สร้างการรับรู้ แก่เกษตรกรสวนยางและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ ทั้งนี้ กยท.คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ขอบคุณข้อมูล :  Fanpage NBT Songkhla