สงขลา – เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน เดินรณรงค์ปลุกกระแสการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (22 ก.ค.62) ที่บริเวณลานบนถนนภายในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา” ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเทศบาลเมืองเขารูปช้างร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่


นายประสงค์ บริรักษ์ หรือ “นายกแบน”  กล่าวว่า ในขณะนี้ภาวะโรคไข้เลือดออก เป็นอันตรายต่อชีวิตและมีอัตราการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยอัตราเกิดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งในปี 2562 พบผู้ปวยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 12 รายจังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นอันดับที่ 2ของประเทศ และตำบลเขารูปช้างเอง พบความชุกของโรคในพื้นที่หมู่ที่ 3, 5 และ 10

โดยร่วมเดินรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลายโดยยึดหลัก 3ก (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ)5ป(ปิดเปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ)และ 1ข. (ขัด)โดยจะเริ่มตั้งแต่หน้าเทศบาลเมืองเขารูปช้างไปยังถนนกาญจนวานิช ซอย 9 ซอย 11 และซอย 13 เพื่อทำการ Big Cleanning ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน