รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จากกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 ก.ค. 62 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จากกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

วันนี้ (21 ก.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จากกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

โดยหอดูดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภิเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้ เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของไทย ตั้งอยู่พิกัดละติจูด 7 องศาเหนือ สังเกตวัตถุในซีกฟ้าใต้ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน งานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา