สงขลา-แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานนำจิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่วนอุทยานควนเขาวัง จ.สงขลา กระตุ้นให้ทำความดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

21 กรกรฎาคม 2562 ที่ วนอุทยานควนเขาวัง ม. 3 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.โท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ โดยมีสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พบส.จชต.) 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 หน่วยงานราชการ และภาคีเขื่อข่าย จิตอาสาภาคประชาชน ประมาณ 500 คนเข้าร่วม

โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยช่วยกันปลูก ต้นร่วงผึ่ง ต้นตะเคียน พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 ฝาย เพื่อฟื้นฟูผืนป่าธรรมชาติช่วยชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บน้ำไว้ ซึ่งจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ตามแนวลำห้วยในบริเวณวนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อีกทั้งยังเป็นการทำความดี ด้วยใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามพระราชปนิธานของ พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณผืนป่าได้รับประโยชน์จากป่าอย่างเต็มที่

สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยชมรม (พสบ.จชต. ) ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมสร้างจิตสำนักในการรักษา-ดูแล-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำหลักทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติใช้ร่วมกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อจะปลูกป่าในใจคน ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดกับผืนป่าในเขตพื้นที่วนอุทยานฯ