สงขลา – แจ้งทุกอำเภอติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด หลังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตือนพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ เตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก 16-21 กรกฎาคม 2562

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้แจ้งให้จังหวัดเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคกลางและภาคใต้

โดยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้ภาคกลางและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ขณะที่ทะเลอันดามันมีขึ้นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร พื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง รวมถึงดินถล่ม ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนองพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้อำเภอทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด ให้เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฎิบัติการเผชิญเหตุ รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้รายงานผลการแจ้งเตือนประชาชนการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่

และให้รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง โทรสาร 0-7431-6380 โทรศัพท์ 0-7431-6384 หากประชาชนประสบสาธารณภัย ติดต่อได้ที่ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาภาพ : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา