สงขลา – ชาวบ้าน 2 ตำบล ในอ.ระโนด จ.สงขลา สะท้อนวิถีชีวิตชาวเลร่วมกันสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อความเป็นมงคลให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งอาชีพประมงพื้นบ้าน

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ บริเวณบ้านบ่อหูด ม. 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ชาวบ้านตำบลวัดสนและตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ คือ ประเพณี “ลอยแพสะเดาะเคราะห์” ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก และร่วมลอยแพสะเดาะเคราะห์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีฝากไปกับพระแม่คงคา รวมไปถึงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย


โดยชาวบ้านได้ช่วยกันทำแพเป็นรูปเรือขึ้นอย่างสวยงาม พร้อมกับนำสิ่งของตามความเชื่อ เช่น หัวหอม กระเทียม พริก ข้าวสาร ใส่ลงไปในแพ และตั้งขบวนแห่ แพสะเดาะเคราะห์ ไปรอบๆหมู่บ้าน โดยมีขบวนกลองยาวบรรเลงเพลงให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะนำแพสะเดาะเคราะห์ ลงไปลอยในทะเล เพื่อลอยทุกข์ลอยโศก และสิ่งไม่ดีออกไป และขอขมาพระแม่คงคา และยังเป็นการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในชุมชนอีกด้วย


สำหรับประเพณี ลอยแพสะเดาะเคราะห์ ตามตำนานเล่าว่า เชื่อว่าพระแม่คงคา สามารถช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์ จากโรคภัย ชาวบ้านที่นี่ได้ยึดถือและปฎิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนภายในชุมชนมีอาชีพทำประมงชายฝั่ง

จึงมีความเชื่อว่าการลอยแพสะเดาะเคราะห์นอกจากจะเป็นการนำสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวแล้ว ยังทำให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปี โดยยึดเอาวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 (ก่อนวันเข้าพรรษา 2-3วัน) ของทุกปี ซึ่งงานประเพณีลอยแพนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัย ทรัพยากรในทะเลเป็นที่ทำมาหากินตามรอยบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์สามัคคีของชุมชน  
ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีกรรมชาวบ้านได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูจำนวน 500,000 ตัวและพันธุ์กุ้งทะเลอีก 300,000 ตัว เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติอีกด้วย