“นิพนธ์” ไขรหัส มท.2 ดึง อปท. 7,800 แห่งทั่วประเทศใช้ยางพาราทำถนน หวังแก้ปัญหาราคารวมถึงดันใช้ “การเมืองนำทหาร” ยุติความไม่สงบจชต.

“หลังจากนี้จะเป็นการถวายสัตย์ปฎิญาณเข้ารับหน้าที่ ก่อนจะแถลงนโยบายต่อสถาเพราะฉะนั้นการเตรียมการต่างๆ ของพรรคการเมืองก็จะเข้มข้นเต็มที่ โดยเฉพาะการเตรียมนโยบายของตนเอง เพื่อนำไปผสมผสานกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคแกนนำ จะเป็นเจ้าภาพในการยกร่างนโยบายหลัก จากนั้นก็จะนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลอีก 18 พรรค มาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน” นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวถึงทิศทางการเมืองหลังจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ “ลุงตู่2” ได้รับโปรดเกล้า และว่า

พรรคประชาธิปัตย์อยากเห็นการนำนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ไปใช้ในการบริหารประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประกันรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและสามารถแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้โดยตนในฐานะนักการเมืองภาคใต้ แม้ไม่ได้เป็นส.ส. เนื่องจากมาเป็นผู้บริหารขอ งอบจ.สงขลา หลายปีทำให้ได้สัมผัสปัญหาในท้องถิ่นมากชึ้น โดยเฉพาะราคายางพาราที่ตกต่ำ ปชป.ต้องการผลักดันและแก้ไขด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนนทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้น จะนำกลไกท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า 7,800 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งหากสามารถผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ จะทำให้สามารถระบายยางพารา ที่ค้างอยู่ในคลังออกไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์และจำช่วยให้ราคายางพราราสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ”

นายนิพนธ์ กล่าวถึงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ความรุนแรงได้บั่นทอนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ก็จะสามารถมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ได้ เพราะพื้นที่มีศักยภาพมาก ทั้งภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และทรัพยากร ทั้งยังเป็นเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะมาเลเซีย เป็นประตูสู่ตะวันออกกลางในเรื่องฮาลาล

“ต้องใช้การเมืองนำการทหาร โดยงานการเมืองควบคู่กับการพัฒนา ถ้าหยุดความรุนแรงได้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการพัฒนา ซึ่งผมเชื่อว่ายังมีโครงการดี ๆ สำหรับการพัฒนาได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดน ประมงหรือการเกษตร” นายนิพนธ์ กล่าว

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1097 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562