“เถ้าแก่ส่งฮี” รับมอบงานบริหารเซี่ยงตึ๊งจาก “เสี่ยฮง” ระบุมูลนิธิเสมือน “พี่ใหญ่”จะเดินหน้าประสานทุกสมาคมฯ พร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยสังคม ผู้ยากไร้ เผยหารือม.อ.-สาธารณสุขจังหวัด ช่วยสนับสนุนงานโรงพยาบาล

“คำว่าท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เป็นภาษาแต้จิ๋ว โดยท่งเซียหมายถึงเสียงของคนส่วนใหญ่ เซี่ยงตึ๊ง คือมูลนิธิ คำว่าเซี่ยง คือการกุศล เมื่อรวมมาเป็นเซี่ยงตึ๊ง คือมูลนิธิเพื่อการกุศล” นายอรุณชัย ศิริมหาชัย หรือ “เถ้าแก่ส่งฮี” บิ๊กบอสกลุ่มมหาชัยขนส่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น “ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)” อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา กล่าวถึงบทบาทของ “เซี่ยงตึ๊ง”

ที่เป็นศูนย์รวมและเป็นองค์กรนำทางด้านสังคมคนจีนในภาคใต้ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่วนราชการ โดยเฉพาะด้านสาธารณะภัยต่างๆ“ทุกวันนี้เราก็นำอยู่แล้ว ไม่ใช่นำเฉพาะหาดใหญ่จังหวัดสงขลา แต่นำทั้งภาคใต้ และต่อไปเราจะพยายามจะประสานทั้ง 20 สมาคม ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอะไรก็ร่วมกัน จะพยายามชักจูงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงานกันมากขึ้น และปรับปรุงระบบการบริหารงานให้คล่องตัว แบ่งภารกิจ และหน้าที่ให้ทุกคนช่วยกันบริหาร”

อันดับแรก ที่จะเร่งดำเนินการคือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ดูว่ายังไม่พร้อม ทั้งอาคาร สถานที่ เพื่อต้อนรับทุกคนที่มาร่วมทำบุญ หรือใช้บริการที่เซี่ยงตึ๊งได้รับความสะดวกสบาย ทั้งห้องน้ำ ห้องรับแขก ฯลฯ “เดี่ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดสงขลาหรืออำเภอใกล้เคียงแล้ว มาเลย์ สิงค์โปร มาทุกวัน แลดูแออัดแบบนี้ไม่ไหว ต่อไปจะปรับปรุงใหม่หมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน”

สำหรับ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่ 23 นั้น นายอรุณขัย บอกว่า ประกอบด้วย กรรมการชุดเก่าประมาณ 70 % ที่เหลือก็เป็นคนใหม่ ๆ ร่วมถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งมาจากสมาคมต่างๆ ซึ่งตนยึดหลักการที่จะแบ่งหน้าที่ให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน ทุกคนที่เข้ามาด้วยความเสียสละ มีความพร้อมแล้วแบ่งปันเวลามาช่วยเหลือสังคม“เราได้ร่วมกันปฏิญาณตนไปแล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด ไม่ให้ชาวหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียงเสียงความรู้สึก เราจะทำให้ดีที่สุด”

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1097 รหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562