ภาคเอกชนสงขลาเสนอสองรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ผลักดัน 9 โครงการใหญ่ พร้อมวาระเร่งด่วนให้เร่งแก้ปัญหาด่านสะเดา โดย “ถาวร” จะประสาน “วิษณุ-พิพัฒน์” ด้าน “นิพนธ์” บอกจะเร่งทำแผนงานโครงการหลังรัฐบาลแถลงนโยบาย

12 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ส.ส.จังหวัดสงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.เขต 8 และอดีต ส.ส.สงขลา รวมทั้ง พล.ร.ต.สมเกียรติ พงศ์ประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย 13 สมาคม นำโดย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่าย กฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พร้อมกรรมการหอการค้า นักธุรกิจภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก

บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีตัวแทนจากภาคเอกชนสาขาต่างๆ ผลัดกันลุกขึ้นพูดนำเสนอโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ การคมนาคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลา และประเทศไทย โดยคาดหวังว่า รัฐมนตรีช่วยคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา

รวมทั้งได้นำเสนอ 9 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย

1.รถไฟรางคู่ ต่อจากสุราษฎ์ธานี-สงขลา และรถไฟขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

2. มอเตอร์เวย์ (Motor Way) หาดใหญ่ – สะเดา เริ่มต้นจากถนนสายเอเชีย อ.บางกล่ำถึงด่านสะเดาแห่งใหม่ ที่ได้มีการศึกษาข้อมูลไปแล้ว

3. ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ หรือถนนวงแหวนรอบเมือง ซึ่งได้ศึกษาความเป็นได้แล้วเช่นกัน

4. ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 ที่ อ.จะนะ รองรับการขนส่งสินค้าทางเรือแทนที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ปัจจุบันที่ร่องน้ำตื้นและไม่สามารถขยายได้แล้ว

5.Songkhla First Chinatown หนึ่งในโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

6. การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด (สงขลา– สตูล – พัทลุง) ปัจจุบันจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มภาคใต้อ่าวไทย มี ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยมีสุราษฎ์ธานีเป็นศูนย์กลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสงขลา

7. Duty Free Zone สร้างพื้นที่ปลอดภาษีบริเวณด่านพรมแดนสะเดา ปาดังเบซาร์ เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว

8. จัดการจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic) แก้ปัญหาการจราจรติดขัดเขตเมืองและ

9. Mice City ผลักดันและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง นายนิพนธ์ และนายถาวร ได้รับหนังสือข้อเสนอจากภาคเอกชน โดยนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทน

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า หลายโครงการที่ผ่านมามีการพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยาวนาน หลังจากนี้ ตนจะนำหนังสือที่ได้รับไปนำเสนอคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประสานไปยัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า วันนี้เป็นการมาร่วมกันรับฟังปัญหากับภาคเอกชน ถ้าเป็นเครื่องกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ถือว่าข้อมูลที่ร้อยเรียงปัญหาหรืออุปสรรค แม้ว่าวันนี้จะมาไม่ครบทุกภาคส่วน แต่วันนี้ก็ถือว่าได้เห็นประเด็นหลักในการที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อไป