ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์นายบุญธรรม คงสกูล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่และโรตารี่หาดใหญ่จัดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาทางน้ำรวม8วัด1มัสยิดเป็นปีที่6 โดยเริ่มจาก วัดท่าแซ วัดนารังนก วัดคูขุด และจบที่วัดคลองแห เป็นที่สุดท้ายการถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ณ ตำบลคลองอู่ตะเภาโดยมีนายอนันต์ มานะการ กำนันตำบลคลองอู่ตะเภาให้การต้อนรับและจัดขบวนเรือเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมแต่โบราณไว้อีกทางหนึ่งเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เป็นแบบอย่างต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยนางณัฐสุดา เกาะกาเหนือ
ผู้สื่อข่าวชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์