ชุมชนบ้านสถิต อ.สิงหนคร จ.สงขลา รวมตัวกันจัดโครงการ “ธนาคารขยะและการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนบ้านสถิตย์” ภายใต้แนวคิด “ขยะบุญ” โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ สู่กระบวนการบริหารจัดการขยะด้วยชุมชน และสร้างรายได้จากขยะเพื่อให้เกิดกองทุนการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน 

เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2561ที่ว่าการชุมชนบ้านสถิตย์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  นำโดยประธานชุมชนบ้านสถิต นายธนนันต์  ไชยชนะ ได้ชักชวนชาวบ้านร่วมกันเก็บและนำขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ เหล็ก มาบริจาค ก่อนจะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งมีจำนวนมาก

นายธนนันต์  ไชยชนะ ประธานชุมชนบ้านสถิตย์  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะและการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนบ้านสถิตย์นี้ เป็นการปลุกชาวบ้านให้มาทำงานด้านสังคมร่วมกัน สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับงานขับเคลื่อนชุมชนต่าง ๆ นั้น คือการที่เรามีพลังจากคนในชุมชนที่จะมาช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะชุมชน ถือว่าเป็นเรื่องแรก ๆ ที่เราต้องเร่งกันแก้ไข เพราะปัญหาขยะไม่ใช่ปัญหาเล็ก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ หากมีการจัดการกระบวนการในการแก้ไขปัญหาขยะที่ดี และการสร้างกระบวนการความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในเรื่องการจัดการขยะรอบบ้านของตนเอง เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจะเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ยากอีกต่อไป

“ช่วงแรกเริ่มนี้ แม้ว่าเรายังไม่สามารถจัดการขยะได้ทุกประเภท แต่ก็เริ่มจากขยะรีไซเคิลซึ่งมีอยู่จำนวนมากก่อน เรารวบรวมและขอรับบริจาคขยะประเภทนี้มาจาก หรือชาวบ้านก็สามารถนำไปใส่ไว้ในตะกร้ารับบริจาคในชุมชน ซึ่งเราวางไว้จำนวน 7 จุดรับบริจาค ทั้งในตลาด ในวัด ในมัสยิด เมื่อได้จำนวนมากก็นำไปจำหน่าย เงินที่ได้ก็เอามาซื้อของกิน ของใช้ ของยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน ไปให้กำลังใจเขา ไปดูแลเขาเท่าที่เราทำได้ ถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างบุญร่วมกันของทั้งชุมชน”

ด้านนายธนกฤษ  รินทะศักดิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป  ตัวแทนจากคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้เข้ามาสนับสนุนให้โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้น ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการธนาคารขยะและการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนบ้านสถิตย์ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมการดูแลความสะอาดในพื้นที่ และมีความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน

 

“กิจกรรมในลักษณะนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. อยู่แล้วในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการดูแลคนในชุมชน  ซึ่งเราให้ความสำคัญมาก จึงอยากเชิญชวนให้คนในชุมชนได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้”

จากการจัดกิจกรรมครั้งล่าสุด สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลจากชุมชนได้มากถึง 522 กก.  รายได้จากการจำหน่ายถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินกองทุน นำไปซื้อของยังชีพเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ เช่น ครอบครัวของนายดำ  บิลพัตร ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาสุขภาพ อีกทั้งตัวบ้านอยู่ในพื้นที่ต่ำ น้ำท่วมถึงเกือบทั้งปี เข้าออกลำบาก โดยภายหลังการเยี่ยมเยียนแล้ว ทางแกนนำชุมชนเริ่มคิดหาทางช่วยเหลือผู้สูงอายุรายนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาจจะประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป และหลังจากนี้ชุมชนจะเดินหน้าระดมรับบริจาคขยะและช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องต่อไป