สงขลา – รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (10 ก.ค. 62) ที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ, นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9, นายสัตวแพทย์ กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและมีประชาชนที่ต่างนำสัตว์เลี้ยงมาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โดยมีเป้าหมายจำนวน 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และร่วมเทิดพระเกียรติ พร้อมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

เพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ด้าน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำหรับโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นับเป็นโอกาสดีแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวสงขลาที่จะได้รับบริการตรวจรักษาพยาบาลแก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลสถานบริการภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ทั้งจากสัตว์และโรคสัตว์สู่คน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง

เป็นการช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , การกล่าวคำถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ , การปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์เพื่อปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ รถยนต์จำนวน 5 คันรถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คันปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ประกอบด้วย กิจกรรมคลินิกโคเนื้อ , คลินิกโคนม , คลินิกสัตว์ปีก , นิทรรศการมีชีวิต , และการอบรม/เสวนา

ที่มาภาพ : ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา