ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สนับสนุนภารกิจด้านการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน โดยสามารถนำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วไปใช้ได้เลย หรือในส่วนที่เป็นโจทย์ ปัญหาความต้องการของเอกชนก็จะนำมาวิจัยร่วมกัน ก็จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญไปช่วยแก้ปัญหาให้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยไปเป็นที่ปรึกษาหรือปฏิบัติงานให้เอกชน เป็นผู้เชี่ยวชาญไปแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรม โดยถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการ

โดยขณะนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้กำลังจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยงานการวิจัยและพัฒนา เช่นห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบซึ่งเป็นที่ต้องการของเอกชน ห้องและกระบวนการทดสอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อจะทำให้เอกชนได้พบบรรยากาศของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำนวัตกรรมไปใช้ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป

และในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จะจัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนำสุข” ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสินค้านวัตกรรมที่ผ่านการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นทางด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น “นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ด (ฟันดี) สูตร Probiotics” “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” “ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดยางพารา Hb Extract” การจำหน่ายสินค้านวัตกรรมสุขภาพ และการแพทย์ เช่น “แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ Smil feet” “รองเท้าแฟชั่นสุขภาพ” “ผลิตภัณฑ์หมอนเจลยางพารา Doctor N Medigel” และ “สบู่เหลวสูตรตรึงชิ้นส่วนดอกมะลิไม่ให้ตกตะกอนนอนก้น” เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ “กัญชาเพื่อการใช้งานทางการแพทย์” และ “สร้างความสุขด้วยการออกกำลังกาย” การเปิดตัวนิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” พร้อมทั้งกิจกรรมรับของรางวัล และมินิคอนเสิร์ตจาก “โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ในการให้การสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยให้สร้างนวัตกรรม จึงมีความพร้อมทั้งบุคลากร เทคโนโลยี ความรู้ กระบวนการจัดการ ที่จะสร้างนวัตกรรม โดยเน้นผลงานที่มีความโดดเด่นที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ และมีนักวิจัยหลายคณะมาร่วมผลักดันจนเป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านนี้ เพื่อทำให้สังคมมีประโยชน์และมีความสุข เช่นในเรื่องของสุขภาพ และเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

คำว่านวัตกรรมหลายคนจะมองว่าเป็นของยาก แต่เรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่จะคอยดูแลเรื่องวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่เรื่องของการช่วยคิดโจทย์วิจัย จนทำให้งานวิจัยออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งช่วยบ่มเพาะการนำไปทำในเชิงธุรกิจ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยีการวิจัย เงินทุน การทำธุรกิจ การติดต่อกับต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐ ในเรื่องของนโยบาย เงินทุน เพื่อมาช่วยนักวิจัยและผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนออกไป มีนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง มีผลงานด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีวิจัย คอยช่วยเหลือ โดยเราจะให้การสนับสนุนนักวิจัยซึ่งเป็นคนไทยจากทุกที่ ไม่ว่าอยู่ในหรือต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรม “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนำสุข” ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม นี้ ก็จะเป็นการสนับสนุนภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ด้วย เป็นเวทีเริ่มตันของการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด จุดประกายนวัตกรรม ให้รู้ว่านวัตกรรมเป็นสิ่งใกล้ตัวและสัมผัสได้ และใครๆ ก็คิดนวัตกรรมได้