สงขลา – ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เร่งผลิตน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (20 พ.ย.61) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เร่งผลิตน้ำดื่ม ขนาด 500 มิลลิตร ส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 2,000 ขวด

เนื่องจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ราษฎรได้รับความเสียหายเบื้องต้น ที่ ม.6 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 15 หลัง วัด 1 แห่ง วัดนาเจริญ ศาลาการเปรียญได้รับความเสียหาย 1 หลัง โรงเรียนได้รับความเสียหาย 1 แห่ง ร.ร.ชุมชนบ้านนาทับ อาคารเรียนได้รับความเสียหาย 4 หลัง

และที่ ม.8 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 20 หลัง ราษฎรได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้น ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว โดยในวันนี้ เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสงขลา

และจะเดินทางไปลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มผลิตโดยศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลาต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว จันจิรา บัวน้อย ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา