หาดใหญ่ : ต้องยอมรับว่า วันนี้อัตลักษณ์ของชาวจีนโพ้นทะเลกำลังเลือนหายไป คนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2535-2540 คงไม่รู้อดีตของเมืองๆ นี้ยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญมากจนถูกยกให้เป็นเมืองเศรษฐกิจรองจากกรุงเทพเลยทีเดียว

ชุมชนบ้านโคกเสม็จชุน ชื่อดั้งเดิมของเมืองนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากบุคคลถึง 4 คนคือ นายเจีย กี ซี หรือ ขุนนิพัทธ์ นักพัฒนาที่มีช่วยสร้างชุมทางรถไฟ และ นายซี กิมหยง เศรษฐีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินมากมายให้เกิดเป็นสถานที่สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนศรีนคร และอีกสองข้าราชการนักบริหาร ท่านพระยาเสน่หามนตรี กับ ท่านพระยาอรรถกระวีสุนทร ที่ช่วยสร้างเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้จนเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบัน

วันนี้ต้องยอมรับว่า ประชากรจีนเป็นชนชาติที่มีกำลังซื้อ และชื่นชอบในการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากอัตราเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากจีนสามารถเร่งศักยภาพการพัตนาได้เกือบจะทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้านเทคโนโลยี ช่องทางการค้า หรือการท่องเที่ยวภายในประเทศของตนเอง ที่สำคัญประชากรจีนมีอยู่แทบทุกที่ทั่วทุกมุมโลก มีการติดต่อการค้าไปมาจนเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินขนาดมหาศาล

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ในขบวนการค้าที่ยิ่งใหญ่นี้ คือ “China Town” สถานที่หรือจุดเชื่อมต่อของคนจีนที่ชอบนัดพบหรือพูดคุยธุรกิจการค้ากัน China Town เป็น Land Mark ที่สำคัญ ณ เวลานี้มีกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ เฉพาะในประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็มีกว่า 29 แห่ง ไชน่าทาวน์ ในขณะนี้คงไม่ใช่แค่เสาประตูทั่วไปอีกแล้ว มันเป็นมากกว่าอัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของคนจีน ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และชนชาวจีนเอง

ดีมั้ย..ถ้าวันนี้ เราสามารถสร้างย่านไชน่าทาวน์ให้กับกับเมืองหาดใหญ่ มันคงทำให้อดีตเมืองการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้กลับมาสู่เส้นทางการค้าได้อีกครั้ง มาร่วมกันถกในเพจ “ขับเคลื่อนหาดใหญ่”