สงขลา-เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว! โรงงานแปรรูปทุเรียนในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด ส่งขายไปยังประเทศจีน ผลักดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดต่างประเทศ

วันนี้ (7 ก.ค.62) ที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโรงงานแปรรูปทุเรียน บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ดจำกัด อย่างเป็นทางการ

โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา นายอำเภอเทพา ผู้แทนแม่ทัพภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงานอย่างคึกคัก

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอขอบคุณแทนประชาชนในพื้นที่ที่เปิดโอกาสในการขยายตลาดให้แก่ชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร โรงงานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาและสามารถตอบโจทย์ได้หลายส่วน เป็นโรงงานที่แปรรูปทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน การส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนจะมีการขนส่งทางรถยนต์ และทางเรือบรรจุตู้คอนเนอร์ส่งออก ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตในโรงงานประมาณ 1,200 คน ใช้เงินทุนหมุนเวียนหลังเปิดโรงงานประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2562 สามารถรับซื้อทุเรียนได้ 1.2 หมื่นตัน คาดว่าในปี 2563 สามารถรับซื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 2 หมื่นตัน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับ บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88 หมู่บ้านควนตีหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยนายเย่าเหิง เซียว ผู้จัดการใหญ่ และนายประเสริฐ คณานุรักษ์ นักธุรกิจ จ.ปัตตานี ร่วมลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนด้วยเงินลงทุนกว่า 700 ล้านบาทโรงงานมีรูปแบบการผลิตคือ การทำผลไม้อบแห้งและทุเรียนแช่แข็ง เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนมีข้อมูลว่า ปัจจุบันมีจำนวนทุเรียนไทยเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีน

ที่มาภาพ-ข้อมูล : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา