ปัตตานีรับรางวัลธัญญรักษ์ อวอร์ดระดับดีเด่น บริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ดีเด่นปี 2562 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเข้ารับโล่รางวัลธัญญรักษ์ อวอร์ดระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 “รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลของทุกๆคนในจังหวัดปัตตานี”

 

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เป็นรางวัลแสดงให้เห็นพลังของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปในจังหวัดปัตตานี ผมขอขอบคุณทุกส่วนราชการและประชาชนชาวปัตตานีที่ร่วมกันขจัดภัยยาเสพติด เราจะร่วมกันขับเคลื่อนและแก้ปัญหายาเสพติดไปพร้อมๆกัน