สงขลา – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019” ชิงถ้วยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พร้อมขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนในการส่งเสริม และสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

3 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และประธานจัด ญ.ว. เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 พร้อมด้วย นายจตุพล เจริญรี กรรมการการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , นายวศิน การีรัตน์ อุปนายก สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , นางวรรณา ชาวนา ประธาน ชมรมสายสัมพันธ์ตรีจักร , นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 62 และ ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในด้านการส่งเสริมและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ทางภาคีเครือข่ายทั้ง 5 ภาคีของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และชมรมสายสัมพันธ์ฟ้าแดงตรีจักร ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ญ.ว. เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชน และเยาวชน พร้อมเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชากรทุกช่วงวัยหันมาสนใจออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร และศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง นอกจากนี้ยังเป็นการระดมทุนในการสร้างของห้องสมุดดิจิทัล ห้องเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การแข่งขันในครั้งนี้ ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษสนามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น VIP 5.0 และ 10 .5 กิโลเมตร , วิ่ง Fun Run 5.0 และ Mini 10.5 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งทุกคน จะได้รับเหรียญทุกรุ่น และทุกระยะวิ่ง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียด และเพิ่มเติมได้ที่ http://race.thairun/yorwor 2019

ทั้งนี้ก่อนการแถลงข่าวได้มีการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในเพลง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ อีกด้วย