วันนี้ ( 3 ก.ค. 62) เที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาคลองสำโรงนํ้าเน่าเสียอย่างจริงจัง

พร้อมเน้นยํ้าสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้สอดคล้องกับ 12 วาระสงขลาเมืองความสุข ในวาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด