ราคายางทะลุ 60 บาทต่อกิโลกรัม ผู้ส่งออกชี้แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผลผลิตน้อย-จีนเพิ่มนำเข้า กยท.ดูดซัพพลายตรงเกษตรกร

นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย ชี้สาเหตุราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม จำนวนวัตถุดิบน้ำยางสดน้ำยางข้น และยางแผ่นปริมาณลดลง รวมทั้งปัจจัยการส่งออกก็ลดลง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ามาซื้อยางแผ่นในตลาดล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นการพยุงให้ราคาในตลาดสูงขึ้น เป็นราคาที่ชี้นำตลาดฉุดราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งวัตถุดิบน้อยกำลังขาดตลาดเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาสูงขึ้น

อีกประการที่สำคัญคือ ยางแท่ง หรือมิกเจอร์รับเบอร์คือ ยางผสมที่ส่งออกไปประเทศมีการเคร่งครัดเรื่องการชำระภาษี จากเดิมที่เคยส่งออกไปประเทศจีนได้รับการยกเว้นภาษี 15 เปอร์เซนต์ แต่ในช่วงนี้ยางที่ส่งออกไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นการชั่วคราว ทำให้จีนต้องการยางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด

 

นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย กล่าวต่อว่า ในเดือน5 ถึงเดือน 6 นี้ ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดน้อยราคายังคงพุ่งขึ้นอีกอาจจะถึงเดือน 8 นักธุรกิจผู้ส่งออกยางพารารวมทั้งชาวสวนยางต่อรองผลงานรัฐบาลใหม่ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตราใหม่ออกมากระตุ้นแก้ปัญหาราคายางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนในช่วงหาเสืยง

ขณะที่ ราคายางพาราท้องถิ่นวันนี้ (14 มิถุนายน2562) ราคายางแผ่นดิบต่อ 1 กิโลกรัม 53.60 บาทน้ำยางสด ณ โรงงาน 52.30 บาท ส่วนที่การยางแห่งประเทศไทย ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคาประมูลณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ยางแผ่นดิบ ราคาต่อ 1 กิโลกรัม 55.99 บาท น้ำยางแผ่นรมควัน ชั้น3 กิโลกรัมละ 60.09 บาท