มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ระดมความคิดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ป๋าเปรม”สานต่อความดี “บัญญัติ จันทน์เสนะ” ยก 26พฤษภาคม เป็นวันสำคัญของชาวสงขลา

13 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมที อาร์ ร็อคฮิลล์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2562 มี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายชิต สง่ากุลพงศ์, นายสามารถ วราดิศัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายบัญญัติ กล่าวว่า ที่มาของการประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และท่านมีถิ่นกำเนิดเป็นคนสงขลา ขณะเดียวกันมีคุณูปการให้กับบ้านเกิดอย่างอเนกอนันต์ วาระสำคัญคือ การร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความคารวะอาลัย และเชิดชูเกียรติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบคำขวัญให้จังหวัดสงขลาเขียนด้วยลายมือไว้ที่ตำหนักเขาน้อย ว่า “เรารักสงขลา ต้องทำสงขลาให้มีความเจริญ เป็นคนสงขลาที่มีเกียรติ มีประโยชน์ช่วยกันทำให้ได้”

สำหรับโครงการเชิดชูคนดีศรีสงขลา ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา การมอบโล่ในช่วงแรกมีการสลักนามประธานมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการสงขลากระทั่งปี 2556 พลเอกเปรม อนุญาตให้ใช้ชื่อของท่านสลักในโล่ที่มอบแก่คนดีศรีสงขลา ถือเป็นเกียรติประวัติกับมูลนิธิเรารักสงขลาฯ และดำเนินการโครงการต่อเนื่องต่อไป

นายบัญญัติ กล่าวด้วยว่า ที่มาของสร้างรูปเหมือน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีเรื่องราวอยู่ว่าเมื่อครั้งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำริให้สร้างสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอกับผืนแผ่นดินใหญ่ฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและสิงหนคร ท่ามกลางความชื่นชมศรัทธาของชาวเกาะยอ ชาวสงขลาต่อมาสภาตำบลเกาะยอ และชาวจังหวัดสงขลาเห็นชอบของสภาตำบลและสภาท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลา พร้อมใจกันเสนอแนวคิดที่สร้างรูปเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของปูชนียบุคคลแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในการกระทำคุณความดี