นายสรณ์ประกิจ เหมกูล หรือ “อ๊อฟ” เปิดเผยว่าตนเรียนจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ ได้เริ่มทำงานกับบริษัทเอกชนรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารโรงงาน ตามความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา แต่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและต้องใช้เวลาในการรักษาถึง 2ปี จึงทำให้ต้องออกจากงานกลับมารักษาต่อที่บ้านใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

“ช่วงที่มีเวลาว่าง ระหว่างที่รักษาก็คิดว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านจะทำงานอะไรดีจึงเข้าไปหาข้อมูลใน Internet ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างระหว่างรักษาตัวและลองหาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต”

ตอนนั้นเริ่มสนใจการปลูกผักในระบบ Hydroponic เพราะคิดว่าคนป่วยสามารถทำได้ไม่ต้องใช้แรงหรืออยู่กลางแดดร้อน จึงได้ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังและเริ่มต้นปลูกจากชุดทดลอง (Hydroponic Home Kit) ขนาด 16 หลุมปลูก และได้เริ่มทดลองปลูกผักกาดขาวเมื่อครบกำหนดก็แจกเพื่อนบ้าน และรับประทานในครอบครัว

อ๊อฟ บอกว่า จากนั้นจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลการปลูกในระบบใหญ่เพื่อสร้างเป็นอาชีพและเพิ่มมูลค่าที่ดินที่ว่าง ของบิดามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นเริ่มออกไปศึกษาหาข้อมูลรวมถึงดูงานจากฟาร์ม Hydroponic ในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อดูข้อดี ข้อเสีย นำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขก่อนที่จะเริ่มลงทุน จนกระทั่งกลางปี 2558 จึงตัดสินใจปลูกผัก Hydroponic ในระบบ DRFT เริ่มต้นที่ 4 โต๊ะปลูกขนาด 2 เมตร x 7 เมตร จำนวน 360 หลุมปลูก/โต๊ะผลผลิต 30-40 กก/โต๊ะ และตั้งชื่อฟาร์มว่า “เอชทูโอ ไฮโดรฟาร์ม” เมื่อผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดและได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งได้รู้จักผู้ปลูกคนอื่นๆ จึงมีความคิดรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาราคาและหาตลาดที่ใหญ่ขึ้น