สงขลา – วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ ไร่นาสวนผสม ยึดวิถีพอเพียง “ตลาดริมน้ำคลองแดน” ย้อนวิถีชุมชนดั้งเดิม

นายสมเกียรติ หนูเนียม หรือ “ลุงชาย” ประธานวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า ความภูมิใจได้มีโอกาสถวายข้าวไรซ์เบอรี่แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทั่งเมื่อผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ถวายพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุดเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน 2-3 ครัวเรือน ในการผลิตข้าวอินทรีย์เก็บไว้ทานเอง เหลือก็จำหน่ายที่ตลาดริมน้ำคลองแดน


ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสามคลอง ข้าวหอมปทุม ข้าวสังข์หยด กล้วยฉาบ และกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายที่ตลาดริมน้ำคลองแดน, ร้านโอทอปโลตัสสงขลา, ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อบจ.สงขลา และออกงานโอทอปทั่วประเทศ

 

“ผมเป็นประธานวิสาหกิจฯ กว่า 3 ปี ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนริมน้ำคลองแดน ชุมชนพัฒนาเข้มแข็งขึ้นมาก มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีพระครูรัตนสุตากร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน เป็นที่ปรึกษาใหญ่”

 

ชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน “สามคลอง สองเมือง” โดยมีคลองสามสายมาบรรจบกัน และยังเป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างสงขลากับนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียว อุดมไปด้วยธาตุต่างๆ ฤดูน้ำหลาก น้ำจากพัทลุงจะไหลมาที่คลองแดน ทำให้เกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมาอย่างยาวนาน เมื่อฟื้นเป็นนาอินทรีย์ได้ผลผลิตข้าวที่ดี และกล้วยที่ปลูกรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์

หากย้อนไปในอดีต ชุมชนคลองแดนเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ดีที่สุดในภาคใต้ ปลูกข้าวพื้นบ้านไว้กินเอง และนำมาออกมาขายตามความจำเป็น เมื่อเริ่มถึงฤดูใหม่ก็ค่อยๆ โล๊ะขาย ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับวันที่ 19-25 พ.ย. 61