เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 5262 ที่ บริเวณลานชั้น 1 ภายในอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานเปิดงาน ตราไปรษณียากร..บันทึกประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กำหนดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562  ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพของพระองค์ท่าน โดยจะจัดนิทรรศการ เรื่อง “ตราไปรษณียากร.. บันทึกประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  นิทรรศการดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 ภายในอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์