เย็นวันนี้ 27 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดงาน “Smart Southern Innovation” ครั้งที่ 1 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับ ศักยภาพพื้นที่ของภาคตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจําปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางผุสสดี จ๋ายเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาการแทนพาณิชย์จังหวัดสงขลา นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และประชาชนเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก


นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้า โดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวนําเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งในภาพรวมศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของ ผู้ประกอบการจังหวัดภาคใต้ มีความพร้อมในการยกระดับมูลค่าสินค้า จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยง ตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้


ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถต่อยอดทางการตลาดที่ ประสบความสําเร็จและสอดคล้องกับตลาดยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางตลาดและสร้างรายได้แก ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการภาคได้ รวมทั้งส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ จากยางพารา และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายมากขึ้น

 
ทั้งนี้ภายในงาน “Smart Southern Innovation” มีพิธีเปิดวันที่ 27 มิถุนายน 2552 จัดแสดงและจําหน่ายสินค้านวัตกรรม 11 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา) จํานวน 50 ราย และได้จัดให้มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงตลาด


ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และการแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ วันที่ 26 พบวงดนตรีฟังสบายกับ “แลนด์ แอนด์เฟรน”, วันที่ 27 พบพระเอกหนุ่มคนใต้ผู้สานตํานานเทริด สู่ โนราห์ “ไพศาล ขุนหนู”, วันที่ 28 พบ สาวใต้เสียงคม “นุ้ยสุวีณา อาร์สยาม”, วันที่ 29 หนุ่มขวัญใจชาวใต้ “บ่าววี อาร์สยาม” และวันที่ 30 นักร้องสาวเสียงโศก “รัชนก ศรีโลพันธ”