ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้มีการกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคระลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวจะมีดังนี้
1. เชิญชวนลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยพร้อมเพรียงกัน และออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ
2. ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมกับส่วนกลาง