วันนี้ 24 มิถุนายน 2562
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดโครงการ “99 ปีล้านความดี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆในจังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 – สิงหาคม พ.ศ.2563

โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม A201 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับกิจกรรมรำลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อาทิ งานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป การจัดกิจกรรมวิ่งแทนคุณแผ่นดิน การแปรอักษร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในวันช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ