นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เผยว่า ได้รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้าน จากการขุดคลองวางท่อในพื้นที่ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดพัทลุงว่า ที่มาของปัญหาตนไม่ทราบ เพราะขณะที่ตนย้ายมา งานมาเสร็จและมีการส่งมอบงานวันสุดท้ายพอดี

“เมื่อสร้างเสร็จแล้วชาวบ้านเดือดร้อน เพราะน้ำที่เคยไหลในลำคลองไม่มี เนื่องจากมีการถมคลองและวางท่อระบายน้ำแทน”

โครงการเขาก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้ว และเมื่อโครงการเสร็จชาวบ้านก็เพิ่งรู้ว่า ใช้ไม่ได้ จึงเดือดร้อน และร้องเรียนขึ้นมา ตนจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตอนนี้อยู่ระหว่างรอความคิดเห็นทั้งสามฝ่ายว่าจะเอาอย่างไร จะต้องรื้อ หรือปรับรูปแบบอย่างไร ต้องเอางบประมาณที่ไหนมาทำให้ชาวบ้าน

………..

 

คลองในสภาพก่อนที่จะโดนขุด

 

 

คลองในสภาพหลังจากขุดเรียบร้อยแล้ว

 

 

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
ปีที่ 22 ฉบับ 1,094 วันจันทร์ที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562