สงขลา | หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการถนนยางพารา สายบ้านลานไทร-ต้นปริง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ม.5 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา ให้การต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงาน ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการถนนยางพารา สายบ้านลานไทร – ต้นปริง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

ถนนเส้นนี้ก่อสร้างเสร็จเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ความทนทานนอกจากนี้ยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น

ผู้นำชุมชน และชาวบ้านอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้าทำงาน ส่งเสริมการใช้ยางพาราให้มากขึ้น ขณะเดียวกันอยากให้ช่วยเหลือเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร โดยมองว่า หากราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ   
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา นับเป็นจังหวัดแรกที่ดำเนินการก่อสร้างถนนด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสม ถือเป็นความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในภาวะที่ราคายางพาราตกต่ำ

และการที่พรรคประชาธิปัตย์ จะมีโอกาสทำงานร่วมกับรัฐบาล ได้เตรียมผลักดันโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งมองว่าการผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายรัฐบาล จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น