แม่ทัพภาคที่ 4 นำประชาชนชายแดนใต้ ร่วมเปิดโครงการ 4 จังหวัดชายแดนใต้เที่ยวฟรี 3 เดือน ณ สวนนงนุช ชลบุรี

วันที่19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น ที่สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมงานแถลงข่าว และเป็นประธานเปิด โครงการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เที่ยวฟรี 3 เดือน ร่วมกับนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เปิดโครงการ 4 จังหวัดชายแดนใต้เที่ยวฟรี 3 เดือน ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาได้เข้าชมสวนนงนุช จ.ชลบุรี ฟรี เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเท่านั้น โดยจะเปิดให้เข้าชมในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562


พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ขอบคุณสวนนงนุชพัทยาที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่การลงไปจัดสวนหย่อมในสถานที่สำคัญ ทั้งมัสยิด และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผลงานที่มีความสวยงามสร้างความสง่างามให้แก่วัด มัสยิด ศาสนสถานสำคัญในพื้นที่ มาถึงโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าชมสวนนงนุชฟรีปัญหาเป็นการเปิดโอกาสเปิดโลกทัศน์ได้มาดูเรียนรู้สิ่งดีๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ต่างๆ เราจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดี


ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยาได้จัดทำโครงการ 4 จังหวัดชายแดนใต้เที่ยวฟรี 3 เดือน เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การอุปการะคุณกับสวนนงนุชพัทยาอย่างดีเสมอมา สวนนงนุชพัทยาตั้งใจที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้น เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชมความแปลกใหม่ที่ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากมายภายในสวนนงนุชพัทยาและสิ่งที่สวนนงนุชพัทยา ต้องการ อย่างยิ่งก็คือ ประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการบอกต่อเล่าสิ่งดีๆ ในเขตภาคตะวันออก

นอกจากนี้ ในวันนี้สวนนงนุชพัทยาได้ เปิดตัว เดอะ คิงดอม อเบลลิสซอรัส ไดโนเสาร์กินเนื้อในวงศ์อเบลลิสซอริเด ที่ถูกอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสเมื่อ 80 ล้านปีก่อน ภายหลังพิธีเปิดคณะแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยประชาชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 60 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บนเขาภายในสวนนงนุชพัทยาอีกด้วย